Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

27. april 1864

  • 3333Ved sørgehøjtideligheden blev følgende begravet: Oberst Lasson, oberst Bernstorff, oberstløjtnant Scholten, kaptajn Lundbye, kaptajn Jensen, kaptajn Ahlefeldt-Laurvig, løjtnant Behrens, løjtnant Irminger, løjtnant Malling, løjtnant Brønnum, officersaspirant Barner, korporal Iversen, de menige Mortensen og Christensen.
    BilledeTekst

Rømning

Vil fjenden storm Fredericia midt under tilbagetrækningen?

Af Lars Lindeberg, 1964

Der blev holdt sørgegudstjeneste for Dybbøl-kampens faldne i Garnisonskirken i København den 27. april 1864. I midterskibet stod kister med ligene af to Oberster, en Oberstløjtnant, tre Kaptajner, fire Løjtnanter, en Officersaspirant, en Korporal og to Menige. Kong Christian IX overværede højtideligheden, og pastor Blædel prædikede.

På krigsskuepladsen i Nordjylland var der ro. Divisionen Münster holdt rastdag i Viborg, mens General Hegermann-Lindecrones tropper havde travlt med at bygge forskansninger langs Limfjordens nordlige bred, først og fremmest ved Oddesund, Aggersund og Ålborg, hvor fjenden måtte formodes at ville angribe.

I Fredericia fortsatte rømningen hele dagen. Det lykkedes at få alt riflet skyts bragt over til Fyn tillige med størsteparten af garnisonen. Kun et par kompagnier var efterladt for at markere besætningen, og østrigerne foran fæstningen anede tilsyneladende i ikke uråd.

Men sent på aftenen meddelte feltpolitiet, at fjenden havde i sinde at storme Fredericia næste dag. På den baggrund sendte overkommandoen straks et telegram til krigsministeriet. Depechen sluttede således: "Såfremt dette (forberedelserne til en storm) måtte bekræfte sig, anser overkommandoen det for rttes, at hvad der af tropper alt har forladt Fredericia uopholdeligt returnerer dertil."

Det var sidste forsøg på at få krigsminister Lundbye til at tilbagekalde ordren til rømning af fæstningen. Ville det lykkes?

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook