Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

21. april 1864

  • 4444Den preussiske sejrsparade på markerne mellem Gråsten og Avnbøl den 21. april 1864 tegnet af den engelske kunstner Robert Landells.
    BilledeTekst

  • 4444Næsten 20.000 preussiske soldater marcherer under sejrsparaden ved Gråsten den 21. april 1864 forbi den preussiske konge.
    BilledeTekst

Kongeord på tysk og dansk

Preussisk kongebesøg, dansk kongeproklamation.

Af Lars Lindeberg, 1964

Kongen af Preussen, Wilhelm I, kom den 22. april 1864 til Sundeved. Om eftermiddagen defilerede Dybbøl stormtropperne forbi ham ved Adsbøl til tonerne af "Düppeler Sturmmarch", og bagefter holdt kongen en tale til mandskabet, hvori han takkede soldaterne for den strålende sejr.

Det gik knap så pompøst til på Als, hvor en proklamation, som kong Christian IX havde tilsendt hæren samme dag, blev oplæst for tropperne under gevær. Kongens hilsen lød:
"Tapre soldater, uforsagte, brave kammerater. Efter et forsvar, der vil mindes til de sildigste tider, har armeen måtte vige tilbage fra Dybbøl-stillingen til Als. Tunge havde de lidelser været, som ledsagede kampens udvikling, og uforglemmelige er de store og smertelige tab, som dens sidste dage har medført, men ved Guds hjælp vil både lidelser og tabene ikke have været forgæves. Jeg bringer Eder min og folkets inderlige tak for Eders udholdende og opofrende heltemod."

General Hegermann-Lindencrone havde stadigt travlt med at forberede sit tilbagetog, men kun 1. og 2. Kavaleri-brigade trak sig lidt længere nordvestpå fra Silkeborg den dag. De øvrige afdelinger blev stående i deres stillinger.

Foran Fredericia var alt stadigt roligt.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook