Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

20. april 1864

 • Preussisk begravelse af faldne efter slaget den 18. april 1864 på Broager Kirkegård den 20. april 1864.
  BilledeTekst

 • Under slaget om Dybbølstillingen den 18. april 1864 lykkedes det danskerne at ødelægge begge pontonbroer over Alssund, inden de preussiske styrker kan fortsætte og dermed erobre Als. På resterne af broen ses en udveksling af faldne officerers lig via en parlamentær. Ligene sejledes fra resterne af pontonbroen over til Als, hvorefter ligene blev fragtet til København.
  BilledeTekst

 • Dybbøl Banke efter stormen den 18. april 1864. Maleren Wilhelm Camphausen besøgte slagmarken dagen efter slaget og tegnede skitser til dette billede.
  BilledeTekst

 • Den preussiske maler Wilhelm Camphausen har tegnet sig selv gående sammen med en af de preussiske soldater, som deltog i stormen på Dybbølstillingen den 18. april 1864 (med kristtjørn på felthuen).
  BilledeTekst

4. Division går tilbage

Ligene af de faldne officerer udleveres.

Af Lars Lindeberg, 1964

Først den 20. april 1864, fik General Hegermann-Lindecrone, der stadig stod med 4. Division mellem Silkeborg og Skanderborg, meldingen om Dybbøls fald.

Samtidig modtog han efterretninger om, at fjenden igen var under fremrykning nordpå mod hans stilling. Men heller ikke denne gang mente generalen sig stærk nok til at yde modstand, og i løbet af dagen traf han forberedelser til at gå tilbage om aftenen stod hans styrker fordelt på følgende måde: Hovedstyrken 1. og 2. Kavaleribrigade lige nord for Silkeborg, Vestre Strejfkorps ved Nørre Snede, Østre Strejfkorps nord for Horsens. Et lille kompagni under Premiereløjtnant Dahl stod ved Rye, og en lidt større styrke under Oberstløjtnant Bech bevogtede overgangene Ved Fuldbro og Nybro mellem Mossø og Skanderborg Sø. En enkelt Eskadron var sendt vestpå og stod nu i Herning. Dermed var 4. Divisions andet tilbagetog begyndt.

Strandvagterne på Als havde den dag intet usædvanligt at melde. Den eneste kontakt man havde med fjenden var, da preusserne om aftenen ved en parlamentær afleverede ligene af General du Plat og andre højere officerer, der var faldet under stormen på Dybbøl.

En soldat af 5. Regiment fortæller: "Flere gange blev jeg sendt over for at hente lig af faldene. Oberst Bernsdorff, chefen for 17. Regiment blev os udleveret i lappet skjorte, liggende i et dækken. Alt det andet var plyndret. På Brigadekommandør, Oberst Lassons uniform var alt sølvet på krave og benklæder skåret af".

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook