Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

16. april 1864

  Generalen ville tage ansvaret for en rømning

  Men overkommandoen ville ikke give ham lov.

  Af Lars Lindeberg, 1964

  General du Plat, chefen for 1. Division, som om aftenen den 16. april 1864 skulle overtage kommandoen i Dybbøl-stillingen, opsøgte om formiddagen General Gerlach i hovedkvarteret i Ulkebøl Præstegård på Als, hvor den øverstkommanderende lå til sengs efter et rideuheld. General du Plat kom for at opfordre General Gerlach til at nedlægge kommandoen. I givet fald ville du Plat som ældste divisionsgeneral automatisk overtage Gerlachs post, og han erklærede, at han på eget ansvar ville rømme stillingen den følgende nat. Militært var det det eneste rigtige, sagde han.

  Gerlach var ikke uenig, men han turde ikke. På de telegrammer, krigsministeren havde sendt ham de sidste dage, forstod han, at regeringen lagde stor v ægt på, at Dybbøl blev forsvaret til det yderste.

  Minegangen
  Om natten havde den fjendtlige ild været svag, og i løbet af dagen afgav de preussiske batterier kun 3.032 skud, så danskerne fik ind imellem lejlighed til at udbedre skaderne. Men de fjendtlige granater ødelagde værkerne i omtrent samme takt. Det gik også ud over et efterhånden stærkt reduceret antal kanoner i stillingen, og 31 mand blev dræbt, 57 såret.

  Om formiddagen var ingeniørsoldater begyndt at grave en minegang fra Skanse 3 ud mod de fjendtlige belejringsarbejder for at underminere dem. Man stødte imidlertid på nogle store sten, og den ny minegang, man begyndte at grave, da den først måtte opgives, blev ikke færdig inden stormen den 18. april.

  Om aftenen foretog preusserne et overfald på de danske forposter i skyttegravene foran Skanse 5 og 6 og tog 58 mand til fange. Et dansk forsøg på at tage det tabte terræn tilbage mislykkedes og kostede 3 dræbte, 3 sårede og 5 fangne.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook

  Læs desuden...