Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

15. april 1864

  • 3333Preussernes 3. og sidste parallel blev gravet i en afstand af 300-200 meter foran skanserne.
    BilledeTekst

Tilløb til mytteri

Preusserne graver deres tredje og sidste parallel 200-300 m foran Dybbøl-skanserne.

Af Lars Lindeberg, 1964

Der var tilløb til mytteri i 3. Brigade.  ( 16.og 17. Regiment ), da soldaterne om aftenen den 15. april 1864 var på vej over i stillingen for at afløse besætningen i forreste linje på højre fløj.

Efter at 8. Brigade. (9. og 20. Regiment ) var kommet til Als, var afdelingernes turnus blevet lavet om. Det kom til at gå ud over 3. Brigade, hvis hvil på Als afkortedes til to dage, og så havde Brigaden endda de fjerneste kantonnementer, så meget af fritiden gik med march frem og tilbage.

Episoden
Brigadekommandøren, Oberst Wørishøffer, Fortæller: "Noget efter kl. 5 gav jeg befaling til at bryde op til Dybbøl-højderne, men alt blev stående på pletten. Jeg begav mig til det nærmest stående kompagni og befalede Premiereløjtnant Dameck at sætte sig i march. Hans kommando: "Ret!" blev lystret, men "Gevær i hvil!" blev ikke udført. Jeg bød løjtnanten at drage sablen og at kommandere med højere stemme. Han gjorde det, men uden virkning. Så talte jeg med varme til mandskabet; men kompagnichefens kommando lød også derefter forgæves. Min adjudant, Premiereløjtnant Colding, og min ordonnansofficer, Premiereløjtnant Heyn, befalede jeg nu højt at drage sablen og hugge den soldat ned, der ikke lystrede mit kommando ord. Da jeg spurgte om ikke alle deres foresatte delte deres farer, og om de ikke dagligen så mig, deres Brigadekommandør i løbegravene, råbte én "Nej". Dette havde en magisk virkning: "Jo! Jo!", råbte hundrede stemmer, "hurra!". Nu gik marchen rask fremad, og jeg forlod kompagniet.

Da overkommandoen fik indberetning om det skete, blev der straks taget skridt til en krigsretsundersøgelse. Hvis den var blevet gennemført, kunne hver tiende mand være blevet dødsdømt. Undersøgelsen bortfaldt på grund af Brigadens optræden d. 18. april under preussernes storm.

Parallellen
Om natten havde preusserne bygget 3. Parallel, hvorfra de ville storme. Den lå ca. 200 meter foran 2. Parallel og i en afstand af ca. 300 meter fra skanserne. Til Skanse 5 var afstanden dog betydelig kortere: ca. 230 meter. Preusserne anlagde også deres Batteri  Nr. 30 foran Dybbøl den nat.

Selv om preusserne skød hele natten, havde danskerne haft lejlighed til at arbejde i skanserne, som blev udbedret, hvor det kunne lade sig gøre.  Om morgenen blev ilden heftigere. Preusserne sendte i alt 4.034 granater ind over stillingen, og skanserne svarede kun svagt. Kun Skanse 5 affyrede en del kardæskskud mod de fjendtlige arbejder i den ny parallel.

Batterierne på Als derimod prøvede af alle kræfter at understøtte skanseartilleriet og pådrog sig derfor en del af preussernes ild.

Skanserne led meget under beskydningen vi mistede en del kanoner, og det personelle tab var 18 dræbte og 40 sårede.

I Jylland var alt roligt.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook

Læs desuden...