Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

4. april 1864

  Aareøes korps gennemfører sit første kommando-raid

  General Hegermann-Lindencrone rykker omsider sydpå med 4. Division

  Af Lars Lindeberg, 1964

  Aareøes strejfkorps foretog sit første commando-raid den 4. og 5. april 1864, men uden synderlig held. Planen var at overfalde 30 Ulaner, der lå i Genner og på Kalvø. Den 4. om aftenen gik strejfkorpset om  bord, og ved midnatstid sejlede "Marie" med en transportbåd på slæb ind i Genner Fjord.

  Uheldigvis løb skibene på grund mellem Kalvø og fastlandet. Et lille kommando blev hurtigt sat i land på Kalvø, men de opnåede kun at se ulanerne springe over tangen ind til Genner. Før det lykkedes at få skibene bragt flot, var det blevet lyst og ekspeditionen blev afblæst. Man nøjedes med at ødelægge nogle både ved kysten og sejlede så tilbage til Assens, hvor strejfkorpset lå i kvarter.

  Den 5. begyndte General Hegermann-Lindencrone endelig at sætte  4. Division over Sallingsund. Han havde reorganiseret sin styrke og delt den i to kavaleribrigader. Det lykkedes ham at få den ene over, mens den anden blev forsinket af stormen, som stadig ikke havde lagt sig.

  Vestre Strejfkorps marcherede i løbet af dagen til Vinding, østre strejfkorps til Horsens. Foran Fredericia var alt roligt.

  Rolig nat
  Sønderborg blev ikke beskudt den 4. men det brændte i byen hele dagen. I løbet af dagen afgav de preussiske batterier 2.704 skud, og ilden besvaredes jævnt fra de danske skanser. Værkerne, der var blevet repareret nogenlunde i nattens løb, blev meget medtagne af beskydningen.

  Om morgenen havde preusserne angrebet højre fløj, men var blevet drevet tilbage efter en kort kamp. I alt blev der dræbt 9 og såret 22 i løbet af dagen.

  Natten til den 5. var fjendens artilleri tavst, og danskerne benyttede lejligheden til omfattende udbedrings- og forstærkningsarbejder i skanserne.

  Først om eftermiddagen genoptog fjenden beskydningen, dels af skanserne, dels af Sønderborg. De preussiske batterier afgav i alt 2.122 skud, og de danske skanser svarede, så godt de kunne. Beskydningen anrettede skade på både værker og materiel, og 5 mand blev dræbt og 11 såret i stillingen.

  Revnet kanon
  En artillerist i Skanse 1, Eugene Ibsen, skriver samme aften: "Dit brev af onsdag den 30. kom til mig for nogle timer siden her oppe på skansen, og jeg læste det under stadig "Broager dæk" og "Skov dæk"  (Bøffelkobbelskov), hvor man under krydsilden må snart til den ene og snart til den anden side. Her er for resten forholdsvis lidt fare, når man ikke er for letsindig. Min kanon, en 36-pundig kuglekanon, fik i dag et sådant skud fra Broager, at den revnede på stødbunden og altså for øjeblikket er ubrugelig. I går aftes fik rapperten nogle fæle skrammer, og en mand som ville redde sin madpose og blev stående, da der råbtes "Dæk fra Broager", blev skudt, idet en granatstump, der rikochetterede, flængede ham det halve bryst bort."

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook