Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

23. marts 1864

 • 4444Gruppebillede af Aarøe Strejfkorps, som blev oprettet under krigen 1864 for at kunne udføre små landgangsoperationer på den jyske østkyst.
  BilledeTekst

 • 4444Wilhelm Johan Raimund Baumann (1834-1874) var sekondløjtnant ved 6. Dragonregiment. Han meldte sig frivilligt til Aarøe Strejfkorps.
  BilledeTekst

 • 4444Konstruktionstegning af dansk jerntransportbåd. Aarøe Strejfkorps rådede over en af disse transportbåde til landgangsoperationer.
  BilledeTekst

 • 4444Fotografi af frivillig underkorporal Jonas Sigismund Collin gjorde tjeneste i Aarøe Strejfkorps.
  BilledeTekst

 • 4444Fotografi af tjenestegørende officerer ved Aarø Strejfkorps i krigen 1864.
  BilledeTekst

 • 4444Svensk frivillig friherre Hugo von Raab gjorde tjeneste ved Aarøe Strejfkorps.
  BilledeTekst

Lige

Artillerikampen om Dybbøl gik næsten lige op.

Af Lars Lindeberg , 1964

Til trods for, at gardens landgangsforsøg på Holstens kyst i begyndelsen af måneden var blevet en fiasko, havde krigsminister Lundbye ikke opgivet troen på foretagender af den art, og den 23. marts 1864 gav han ordre til oprettelse af et permanent strejfkorps, der fik premierløjtnant Aarøe til chef.

Korpset kom efterhånden til at bestå af et dansk og et svensk kompagni af frivillige infanterister og en kavaleriafdeling. Desuden fik korpset stillet et par dampskibe og nogle transportbåde til sin rådighed. Aarøe opgave var at foretage commando-raids mod den jyske østkyst for at tvinge fjenden til at ofre større styrker på bevogtningen af sine lange forbindelseslinjer op gennem halvøen.

General Hegermann-Lindencrone modtog i løbet af dagen en henstilling fra overkommandoen om at marchere ned i Jylland med 4. Division, så fjenden blev tvunget til at sprede sine styrker. Generalen svarede imidlertid, at han endnu ikke så sig i stand til at efterkomme ordren. Han måtte have tid til at ordne sine tropper, komplettere udrustningen m. v.

Østre strejfkorps marcherede den dag til Randers og besatte byen.

Broager-batterierne afgav 186 skud i løbet af dagen, Skanse 2 svarede med 182, så det var næsten lige for lige.

Skansen, der fik hovedparten af de fjendtlige granater, led en del. Dagens personelle tab: 1 såret militærarbejder.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook

Læs desuden...