Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

16. marts 1864

  • Telegram om bombardementet sendt til Ingeniørkorpset i København ved oberstløjtnant Dreyer.
    BilledeTekst

Én granat dræbte og sårede 51

"General Baglæns" går over til Mors.

Af Lars Lindeberg , 1964

En af de 595 granater, som preusserne sendte over Vemmingbund den 16 marts, havde en frygtelig virkning. Den gik igennem sidevæggen til blokhuset i Skanse 1 og dræbte 11 og sårede 40, deraf seks dødeligt.

Efter ulykken udstedte overkommandoen forbud mod, at blokhusene blev benyttet som beskyttelsesrum.
Dagens beskydning, som voldte en del materiel skade, kostede yderligere 9 livet, mens 3 blev såret.

En norsk frivillig læge [Reumert] skriver i et brev den dag: "Du har ingen idé om, hvilke vulnerationer sådanne granater kan frembringe. Jeg har set folk, på hvem der næsten ikke var spor af menneskeligt tilbage, og hvilke lidelser og hvilke scener. Vi var fem opererende læger og 10-12 underlæger. Der blev iløbet af dagen bragt et halvt hundrede sårede ind, deraf amputeredes 16 større lemmer. Selv de danske læger, som dog er vant til adskilligt, påstår, at de blandt et givet antal sårede ikke har set så mange hårdt sårede."

Preusserne foretog et par angreb på forposterne i løbet af dagen, og disse kampe kostede danskerne et tab på 4 sårede og 1 fangen.

Stille
I Salling Sund havde stormen omsider lagt sig, så overførelsen af tropper og materiel til Mors kunne begynde. Da den var godt i gang, fik General Hegermann-Lindencrone meddelelse om at fjenden stod mindst tre dagsmarcher borte. Alligevel lod han overførelsen fortsætte, så det var ikke uden grund, han efterhånden fik øgenavnet "General Baglæns".

Foran Fredericia var alt roligt.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook