Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

6. marts 1864

 • 4444Hjuldampskibet Freja blev i 1864 anvendt til troppetransporter.
  BilledeTekst

 • 4444Det danske krigsskib skruekorvetten Dagmar var en skruekorvet af træ udrustet med 16 kanoner.
  BilledeTekst

 • 4444Rasmus Jensen var menig ved Livgardens 3. Kompagni. Billedet er så vidt vides, det eneste kendte fotografi af en garder i fuld feltmæssig udrustning fra 1864.
  BilledeTekst

 • 4444Model af en skruekanonbåd. Den danske flåde rådede i 1864 over 6 sådanne skruekanonbåde, der hver især var udrustet med 2 stk. 30 punds glatløbede kanoner.
  BilledeTekst

Mislykket landgang på Holstens kyst

Feltmarskal Wrangel får tilladelse til at rykke op i Jylland.

Af Lars Lindeberg, 1964

Det blæste kraftigt, da postdamperen "Freya" nåede Holstens kyst den 6. marts 1864. Om bord havde skibet to kompagnier af Livgarden, som på krigsminister Lundbyes ordre skulle gå i land for at alarmere fjenden. 

Turen havde været drøj. En hel dag havde "Freya" ligget underdrejet ved Lolland i snetykningen og storm. På det sidste stykke vej var "Freya" blevet eskorteret af korvetten "Dagmar" og kanonbåden "Marstrand". På grund af den høje sø kunne tropperne ikke landsættes ved Hohewacht som planlagt. I stedet valgte man kysten mellem skovene Schassau og Weinberg , hvor garderne, der nu i to døgn havde lidt alle søsygens kvaler, måtte vade ind til strandbredden i vand til livet. Da der var kommet 50 mand i land, besluttede man ikke at landsætte flere. Det viste sig nemlig, at der ingen fjender var på egnen, endsige jernbaner eller telegrafledninger at ødelægge. De 50 garder blev taget ombord igen, og "Freya" satte kursen hjemefter.

På krigsskuepladsen var der fortsat ro, men i de diplomatiske kulisser var der travlhed. I Berlin undertegnede Preussen og Østrig en aftale om at føre krigen ind i det danske kongeriges territorium, og samme eftermiddag modtog Feltmarskal Wrangel telegrafisk tilladelse til at rykke op i Jylland og besætte halvøen.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook