Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

20. februar 1864

  • 4444Søgaard Kro på vejen mellem Flensborg og Åbenrå den 20. februar 1864.
    BilledeTekst

  • 3333Generalmajor Ernst Henrik Claude Wilster var ved krigens udbrud den 1. februar 1864 chef for 4. Infanteribrigade.
    BilledeTekst

  • 4444Preussisk soldat fra Infanteriregiment Nr. 64 på forpost. Måske er det tæt ved Nybøl Mølle.
    BilledeTekst

Den dag faldt min sidemand

Preussernes rekognoscering mislykkes for anden gang

Af Lars Lindeberg, 1964

Den 20. februar 1864 prøvede preusserne igen at komme skanserne på Dybbøl-stillingens højre fløj ind på livet men det gav sig atter til at sne, så de preussiske stabsofficerer måtte vende hjem uden at have set så meget som konturerne af en dansk skanse. Kampen, der kostede danskerne fire døde, seks sårede og fem fangne, gav preusserne et tab på kun tre sårede.

En korporal i 22. Regiment fortæller:
"Ved det første skud faldt min sidemand. Han klagede sig i nogle minutter, før han døde, han havde fået kuglen gennem maven. De fleste tog nu til deres snapseflasker. Det var en underlig følelse, der påkom mig, og havde der været tid dertil tror jeg, at jeg havde fået ondt ved det sørgelige syn af den døende; men nu var der noget andet at tage vare på".

Foran Fredericia kom det til et mindre sammenstød mellem en dansk og en preussisk patrulje, fra Vejle rapporteredes kun om patruljevirksomhed.

General Wilster overtog den dag kommandoen over 3. Division, som hidtil havde været underlagt general Hegermann-Lindencrone.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook