Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

19. februar 1864

  • 4444Prins Friedrich Karl af Preussen med stab under en rekognoscering.
    BilledeTekst

  • 4444Flyveblad med den danske spion Blaunfeldt, som var dansk embedsmand i Slesvig.
    BilledeTekst

Nyt forsøg mislykkes

Sneen hindrer atter en preussisk rekognoscering.

Af Lars Lindeberg, 1964

Efter den mislykkede tur til Broagerland dagen i forvejen, da snetykningen helt skjulte de danske skanser for den preussiske stab, var prins Friedrich Karl lige vidt. Han vidste stadig ikke ret meget om den stilling han skulle angribe.

Under dække af et mindre fremstød mod de danske forposter på Dybbøl-stillingens højre fløj den 19. februar 1864 prøvede han derfor igen at komme skanserne på nært hold, at han kunne undersøge dem i kikkert. Men det sneede stadig, og forsøget måtte atter opgives. Under den kamp, der udviklede sig, blev en preussisk og to danske soldater sårede.

Foran Vejle og Fredericia var alt rolig.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook