Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

15. februar 1864

  • 4444Kortet viser de to preussiske pontonbroer anlagt over Egernsund.
    BilledeTekst

  • 3333Den 15.marts går preussiske tropper i 11 både over sundet ved øen Femern og overrumpler fuldstændigt den danske garnison.
    BilledeTekst

Preusserne går over til Broagerland

Østrig protesterer mod indrykning i Jylland.

Af Lars Lindeberg, 1964

Om morgenen den 15. februar 1864 så beboerne i Egernsund preussiske pionerer gå i gang med at bygge to strandbatterier over for byen og næste dag , den 16. februar 1864, kunne de se, at batterierne var færdige. Samme aften blev to preussiske bataljoner færget over til byen, som de besatte, samtidig med at de sendte patruljer ud. Preusserne vidste ikke at danskerne allerede havde rømmet Broagerland.

Foran Kolding holdt fjenden sig stadig i ro, men general Hegermann-Lindencrone holdt stadig sine tropper i alarmberedskab. Han ventede at blive angrebet hver øjeblik og kunne ikke vide at feltmarskal Wrangel havde fået ordre til ikke at overskride grænsen. Østrigerne ville ikke gå med til at føre krigen mod Danmark videre end til besættelsen af hertugdømmerne.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook

Læs desuden...