Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

14. februar 1864

  • Preussiske forposter ved chausseen ikke langt fra Nybøl Vandmølle.
    BilledeTekst

Østrigerne slutter op

Stadig ro i Sundeved.

Af Lars Lindeberg, 1964

Af meldinger, som den danske overkommando modtog den 14. februar 1864, fremgik det at det østrigske korps var sluttet op bag det preussiske gardekorps foran Kolding.

Fra forposterne i Sundeved forelå den dag kun rapporter om patruljevirksomhed.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook