Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

11. februar 1864

  • 4444Tegning af et tog med preussiske soldater, som sidder fast i sneen mellem Slesvig og Flensborg den 11. februar 1864.
    BilledeTekst

  • 3333Det danske krigsskib Absalon ses her ud for pynten på Kærhalvøen ved Arnkilsøre. Skibet var under den første del af belejringen af Dybbølstiliingen i 1864 stationeret ved nordenden af Als, hvor den skulle forhindre overraskende angreb mod Als, hvilket var en stor fare for Dybbølstillingen.
    BilledeTekst

Mislykket flådetogt

Fjenden omgrupperer sine styrker.

Af Lars Lindeberg, 1964

Hverken forposterne i Sundeved eller ved Kolding rapporterede noget usædvanligt  den  11. februar 1864 og det viste sig da også, at fjenden var optaget af at omgruppere sine styrker. Prins Friedrich Karls Korps afløste det preussiske gardekorps i Sundeved, og gardekorpset marcherede  nordpå.

Ved daggry var den danske skonnert "Absalon" dampet ind i Flensborg Fjord med ordre til at ødelægge Egernsundfærgen, som man vidste at preusserne havde beslaglagt. Skonnerten kom dog ikke ret langt ind i fjorden før den blev beskudt fra land. Preusserne kørte en kanon op på stranden ved Kobbelløk [Kobbelløk/Kobbellück ligger halvøen Holnæs/Holnis] og åbnede ild mod det danske skib, som måtte vende om og sejle tilbage til Sønderborg med uforrettet sag.

Danskerne skulle hellere have sendt det nye panserskib "Rolf Krake" ud på den ekspedition. Det var kommet til Sønderborg samme dag og ville utvivlsomt have kunnet klare sig bedre end skonnerten. "Rolf Krake" havde 114 mm tykt sidepanser og fire svære kanoner i to drejelige pansertårne.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook

Kommentarer fra 2012

Panserskonnerten Absalon

Af Bjørn Østergaard

Den danske panserskonnert var nu ikke så gammeldags, som man kan få indtryk af. Det var et træskib anskaffet i 1862 sammen med søsterskibet Esbern Snarre. Som navnet antyder var det beklædt med jernplader på 65 mm - altså ca. det halve af panserskibet Rolf Krake. 

Fra den danske overkommandos side havde man måske heller ikke ventet, at preusserne allerede havde artilleri i stilling ved Flensborg Fjord.

De preussiske styrker havde dagen før den 9. februar bemægtiget sig færgen ved Egernsund. Allerede dagen efter var preusserne i gang med at anlægge et fast batteri på halvøen Holnæs [Holnis]. De 6 riflede 12-pundige kanoner stod ved Kobbelløk (Kobbellück] klar til at blive bragt ud til batteriet, når det var færdigt.

Mandskab fra den preussiske 4. Artilleribrigade skulle betjene kanonerne. Men kun tre mand var til stede som vagt ved disse, da Absalon dukker op. Resten af mandskabet var i gang med at bygge batteriet ude på Holnis.

Premierløjtnant Mente får sammen med de tre mand den ene af de 6 kanoner bragt i stilling og afgiver et enkelt skud mod Absalon. Nogle tililende pionerer fra den 3. Pionerbataljon hjælper artilleristerne med at afgive yderligere 4 skud mod Absalon, der svarer med et par kartæskeskud, som dog er for korte.

Det var altså lidt tilfældigt og ikke mindst en enkelt preussisk officers resolutte handling, som bevirker, at Absalon må fortrække.