Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

26. januar 1864

  Umuligt at standse fremrykningen

  Preussen og Østrig afviser det danske forslag, mens Storbritannien endnu ikke har opgivet håbet om en fredelig løsning.

  Både den danske regering og de neutrale stormagter havde store forhåbninger om et gunstigt svar på det forslag, som Danmark stillede til Preussen og Østrig d. 21. januar, men de to tyske stormagter har nu afvist at give Danmark mere tid til at trække Novemberforfatningen tilbage. I både Wien og Berlin er begrundelsen, at det danske tilbud kommer for sent. Det er for sent at standse troppernes opmarch syd for den slesvigske grænse. Bismarck også har rådet de neutrale stormagter til at få Danmark til at lade være med at gøre modstand.

  Endnu et forslag
  Denne noget frække udmelding fra den preussiske ministerpræsident har nu ikke fået Storbritannien til at opgive kampen for en fredelig løsning. Som et sidste forsøg har stormagten foreslået, at Preussen, Østrig, Rusland, Frankrig, Storbritannien, Sverige og Danmark skal underskrive en protokol, hvor Danmark forpligter sig til at sammenkalde rigsdagen og bede den om at trække Novemberforfatningen tilbage. Samtidig skal Preussen og Østrig love ikke at besætte Slesvig, før den danske rigsdag har truffet sin afgørelse. Det er svært at se hvorfor Preussen og Østrig skulle acceptere dette forslag når de har afvist det andet, og Storbritannien har heller ikke fremsat forslaget med samme iver som ved de andre forsøg gennem januar måned. Den engelske udenrigsminister Russell har allerede så småt præsenteret den engelske premierminister Palmerston for næste skridt, hvis de tyske stormagter afviser. I så tilfælde mener han, at Storbritannien bør råde Danmark til ikke at gøre modstand mod Slesvigs besættelse.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook