Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

21. januar 1864

  Danmark har brug for tid!

  I et forsøg på at undgå en krig, indvilliger den danske regering i at lave et lovforslag om Novemberforfatningens ophævelse.

  Det meget hårde pres, som de neutrale stormagters diplomater har udsat den danske regering for i de sidste dage, ser ud til at have virket. Efter mange samtaler med især den britiske gesandt Paget, der ikke har lagt skjul på sin store skuffelse over den kompromisløse danske afvisning af det preussisk-østrigske ultimatum d. 18. januar, vil regeringen nu forsøge at trække Novemberforfatningen tilbage. Både den danske konseilspræsident Monrad og den danske udenrigsminister Quaade har indset dette, men de fastholder at en ophævelse skal ske på lovlig måde, altså via rigsrådet. Derfor har de i et brev til Preussen, Østrig og de neutrale stormagter erklæret, at de er villige til at forberede et lovforslag til rigsrådet om forfatningens ophævelse og oprettelsen af et nyt system, baseret på de aftaler Danmark indgik med Preussen og Østrig i 1851-1852. Bliver lovforslaget vedtaget, vil Danmark straks afholde valg til et nyt rigsråd. At Slesvig ikke bliver besat, er dog en forudsætning for ophævelsen af Novemberforfatningen. Hvis Slesvig er besat, kan der ikke afholdes valg i området, og en ny forfatning kan derfor ikke vedtages. Danmark beder altså om mere tid til at opfylde Preussens og Østrigs krav.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook