Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

10. januar 1864

  Østrigsk-preussisk tilnærmelse en trussel mod Slesvig

  Et samarbejde mellem de to tyske stormagter udenom Det Tyske Forbund kan snart være en realitet.

  Truslen mod hertugdømmet Slesvig er blevet noget større efter den østrigske regering i dag har været til møde med kejser Franz Joseph. Den østrigske udenrigsminister Rechberg modtog d. 5. januar et forslag fra den preussiske ministerpræsident Bismarck om en preussisk-østrigsk besættelse af Slesvig, med det formål at få Danmark til at trække Novemberforfatningen tilbage. Forslaget har ikke mødt megen modstand hos kejseren og ministrene, da alle er godt trætte af Forbundet og prinsen af Augustenborg. Regeringen er nu blevet enig om sit eget forslag, der indeholder følgende punkter: Danmark skal trække Novemberforfatningen tilbage inden 48 timer (fra en given dato) og hvis den danske regering nægter, skal de tyske stormagter trække deres diplomater ud af København og besætte Slesvig. Hertugdømmet skal styres af civilkommissærer, og alle danske, augustenborgerske og demokratiske demonstrationer skal forbydes. Forslaget vil afviger ikke meget fra det preussiske, så det vil næppe tage lang tid for de to stormagter at blive enige.

  Udbrud af fnat i den danske arme
  De danske soldater er blevet angrebet! - af fnatmider. Antallet af fnatudbrud i den danske armé er stigende, og det bekymrer overkommandoen. For at forebygge spredning af sygdommen, har overkommandoen beordret de forskellige afdelingskommandører til at foretage hyppige sundhedstjek blandt soldaterne. Opdages sygdommen i det tidlige stadie, kan spredning muligvis forhindres. Renlighed kan også hjælpe med at forebygge, så både krop og beklædning skal vaskes. Fnat er en smitsom hudsygdom der fremkaldes af fnatmider. Miderne overføres ved berøring og graver sig ind under huden hvor de lægger æg, hvilket medfører røde pletter og kløe hos patienten. Alle med disse symptomer bør søge læge snarest.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook