Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

2. januar 1864

  Det Tyske Forbund forkaster Preussens og Østrigs forslag!

  Slesvig skal besættes så prinsen af Augustenborg kan indsættes som hertug, ikke for at presse Danmark til at overholde Londontraktaten.

  På Forbundets møde d. 28. december 1863 foreslog Preussen og Østrig at Slesvig skulle besættes for at tvinge Danmark til at trække Novemberforfatningen tilbage og dermed overholde Londontraktaten. Som et alternativ foreslog den tyske stat Hessen-Darmstadt at Slesvig skulle besættes for at beskytte de rettigheder der var knyttet til hertugdømmet, rettigheder der i deres øjne tilhører Frederik af Augustenborg. Forbundsdagen har i dag stemt om begge forslag. Hessen-Darmstadts forslag er blevet vedtaget, mens Preussens og Østrigs forslag er blevet forkastet. Hvornår besættelsen skal finde sted vides endnu ikke. 

  Avancementer i den danske armé
  Generalmajor Georg Gerlach, der er chef for 1. Division, tillægges generalløjtnants karakter i anledning af hans 50 års jubilæum i den danske armé. Når han tillægges generalløjtnants karakter betyder det at han får titlen, men ikke den tilsvarende løn og pension.
  Generalløjtnant Cai Hegermann-Lindencrone har hidtil kun haft karakter af generalløjtnant. Han tillægges nu også anciennitet af generalløjtnant, hvilket betyder han nu får den tilsvarende løn og pension.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook