Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

26. december 1863

  Britisk forslag om konference

  Underskriverne af Londontraktaten samt Det Tyske Forbund skal mødes og finde en fredelig løsning på striden om hertugdømmerne.

  Underskriverne af Londontraktaten samt Det Tyske Forbund skal mødes og finde en fredelig løsning på striden om hertugdømmerne.
  Med den netop igangsatte eksekution og den danske uvilje til at bøje sig for stormagternes pres, ser krigen ud til at nærme sig. Storbritannien deltager selv i presset, men er trods alt ikke interesseret i en krig. Derfor vil Storbritannien nu have, at alle involverede parter skal løse problemet på en konference. Forslaget er endnu ikke blevet fremlagt officielt, men den engelske diplomat Wodehouse har nævnt det for den danske ministerpræsident Hall, på foranledning af den engelske udenrigsminister Russell. Selv om den danske regering gik af d. 24. december, fungerer Hall som ministerpræsident til en ny er fundet.  Konferencen skal bestå af repræsentanter fra Danmark, Preussen, Østrig, Storbritannien, Rusland, Frankrig og Sverige. Det Tyske Forbund har hverken underskrevet eller ratificeret Londontraktaten, men vil alligevel blive inviteret, til dels fordi Holsten er en del af Forbundet, til dels på grund af den netop igangsatte eksekution. 

  Ringe mulighed for succes
  Chancerne for at konferencen vil træde sammen er ikke særligt store, da betingelserne for konferencen er uacceptable. De stridende kræfter Danmark, Preussen, Østrig og Det Tyske Forbund skal mødes på grundlag af status quo, altså den politiske situation som den er nu. Det betyder, at Novemberforfatningen stadig vil gælde, og det vil de tyske magter aldrig gå med til. Storbritanniens stilling er meget uklar, da Wodehouse samtidig med sin fremlæggelse af betingelserne for konferencen har understreget, at den britiske regering stadig kræver, at Danmark trækker Novemberforfatningen tilbage. Konferencens betingelser og briternes andre udtalelser står altså i direkte modsætning til hinanden, hvilket unægtelig gør det lidt svært for Danmark at imødekomme begge.

  Det lille Rigsråd
  Christian 9. har siden d. 24. december forsøgt at finde en mand til at samle en ny regering, indtil videre uden held. Efter ønske fra kongen, har Hall derfor indkaldt en række af rigsrådets ledende mænd til møde. Det er tydeligt at se på deltagerlisten, at Christian 9. helst ser en helstatsmand som leder af den nye regering, da langt de fleste af de indbudte i sin tid stemte nej til Novemberforfatningen. Hall indledte mødet med at opridse den nuværende situation og konkluderede, at det var bedst at der kom en ny regering til. Den nuværende kan hverken samarbejde med de tyske magter, de neutrale stormagter eller indbyrdes. Dette var de indbudte rigsdagsmedlemmer dog uenige i. Trods en skarp kritik af regeringens politik, var alle enige om, at kun den siddende regering havde nok tilslutning i befolkningen og pressen til at trække Novemberforfatningen tilbage eller føre en krig. Hall skal altså blive siddende, og dette har rigsrådets præsident meddelt kongen.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook