Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

23. december 1863

  Christian 9.: Genindkald rigsdagen!

  Den danske rigsdag skal afgøre om Novemberforfatningen skal udsættes.

  Samarbejdsvanskelighederne mellem den danske konge og regeringen er efterhånden ved at være for store at overvinde. Den seneste tids utallige udenlandske opfordringer om at trække den nye danske forfatning tilbage, har påvirket kong Christian 9., der nu vil have spørgsmålet afgjort af den rette officielle instans. Eftersom rigsrådet vedtog forfatningen, er det også kun dem der kan udsætte dens vedtagelse. Rigsrådet har dog trukket sig tilbage for i år, og træder først sammen igen langt inde i det nye år. Den danske konseilspræsident Hall afviste d. 20. december kongens anmodning om at udskyde rigsrådets hjemsendelse, men kongen har nu stillet kravet igen. Da samarbejdet mellem kongen og Hall lader meget tilbage at ønske, ser Christian 9. gerne, at diskussionen om forfatningens tilbagetrækning eller udsættelse ledes af en anden. Kongen har derfor forsøgt at finde en mand til at overtage posten som konseilspræsident og danne en ny regering. De mest oplagte kandidater er grev Karl Moltke og den tidligere ministerpræsident Carl Andræ, men de har begge sagt nej. Andræ har udtalt, at det eneste ministerium der har politisk styrke til at stå bag en tilbagetrækning, er det nuværende under ledelse af Hall. Dette råd har kongen lyttet til, og har her til aften indkaldt Hall og bedt ham om hurtigst muligt at genindkalde rigsrådet. Hall har straks indkaldt regeringen, så de kan afgøre om kravet skal efterkommes eller ej. Resultatet af mødet forventes at foreligge i morgen tidlig.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook