Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

15. december 1863

  Danmark opfordres til at rømme Holsten

  Det Tyske Forbund har igangsat sin eksekution, og første mål er at få Danmark til at rømme Holsten uden kamp.

  Forbundstropper er i de sidste dage rykket nærmere og nærmere Holstens sydlige grænse. De skal besætte Holsten og på den måde tvinge Danmark til at trække Novemberforfatningen tilbage, og dermed overholde Londontraktaten fra 1852. For at undgå at det kommer til kamp mellem forbundstropperne og de danske tropper i Holsten, beder Forbundet Danmark om at trække sig ud af hertugdømmet inden syv dage. Eksekutionen udføres af soldater fra de to tyske stater Sachsen og Hannover, mens preussiske og østrigske tropper står i reserve. Hvorvidt Danmark vil følge opfordringen er endnu uvist, men regeringens beslutning vil muligvis blive påvirket af, at den britiske diplomat lord Wodehouse nu er ankommet til København fra Berlin. Wodehouse er i byen på vegne af de neutrale stormagter for at presse Danmark til at trække Novemberforfatningen tilbage. Forinden har han været i Berlin for at afstemme de neutrale stormagters krav med de tyske, hvilket 1864-Tidende beskrev d. 12. december 1863. 

  Irminger afslutter sin rejse
  Den danske regering har nu valgt at tage konsekvensen af den behandling, som den danske kammerherre Carl Irminger er blevet udsat for i Berlin og Wien og har kaldt ham tilbage til København. Irminger har været på høflighedsbesøg hos de preussiske og østrigske hoffer for at overbringe en meddelelse om det danske tronskifte. Irminger har fra dansk side ikke været udsendt med noget politisk motiv, men sådan er han blevet modtaget - eller rettere sagt ikke modtaget - begge steder. I begge hovedstæder er han blevet nægtet audiens hos regenterne før Danmark har trukket Novemberforfatningen tilbage, hvilket er et meget tydeligt signal fra de to tyske stormagter om, at dette ikke vil blive fraveget. Uagtet den nuværende politiske situation, må afvisningen fra dansk side betragtes som en fornærmelse, da Irminger var udsendt som personlig repræsentant for Christian 9.  

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook