Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

11. december 1863

  Britisk modstand mod Novemberforfatningen

  Den britiske udenrigsminister Russell tilslutter sig det internationale ønske om Novemberforfatningens ophævelse.

  Blandt de europæiske stormagter er der bred enighed om, at Danmark bør trække Novemberforfatningen tilbage. Dette har længe været et krav fra Østrig og Preussens side, og også den russiske udenrigsminister Gorchakov har udtalt sig i den retning. Nu tilslutter den britiske udenrigsminister Russell sig kravet. Han har til den danske gesandt i London Torben Bille udtalt, at forfatningen strider mod de aftaler Danmark indgik med Preussen og Østrig i 1851-1852. Aftalerne fastslår, at Danmark er en helstat og at Slesvig ikke må knyttes tættere til kongeriget end til Holsten. Novemberforfatningen bryder disse aftaler, da den er en fælles forfatning for kongeriget og Slesvig, men ikke Holsten. 
  Russell har netop sendt diplomaten Lord Wodehouse til Berlin for at forhandle med den preussiske ministerpræsident Bismarck. I den skriftlige instruktion til diplomaten står der ikke direkte at Novemberforfatningen skal kræves tilbagetrukket, men det kan forventes at han er blevet mundtligt instrueret i den retning. Dette er et hårdt slag for Danmarks sag, da den danske regering har håbet på Storbritanniens støtte.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook