Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

5. december 1863

  Irmingers audiens udskydes

  Stik imod normal diplomatisk praksis har den danske kammerherre nu ventet seks dage i Berlin uden at få svar på sin anmodning om audiens hos den preussiske konge.

  Formålet med audiensen er at overbringe den officielle meddelelse om det danske tronskifte til kong Wilhelm af Preussen. Meddelelsen skal overrækkes af kammerherre Carl Irminger, der er udsendt som speciel repræsentant for Christian 9. Normalt ville en sådan repræsentant få foretræde hurtigst muligt, medmindre kong Wilhelm var syg eller ude at rejse, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket. Dermed rejses spørgsmålet, om der er politiske grunde til at Irminger ikke har fået foretræde for kongen endnu. Den preussiske ministerpræsident Otto v. Bismarck har overfor den danske gesandt i Berlin, George Quaade, indrømmet, at kong Wilhelm er bekymret for, hvordan den preussiske befolkning vil reagere på audiensen. Ifølge Bismarck er det altså ikke en politisk modstand mod Danmark der har forhindret audiensen. For at løse problemet, har Bismarck foreslået Quaade, at Irminger rejser til Wien til audiens hos kejser Joseph og overrækker sin meddelelse om tronskiftet. Kommer Irminger derefter tilbage til Berlin, lover Bismarck at han vil få audiens hos kong Wilhelm med det samme. George Quaade har accepteret forslaget, så Irminger vil snarest muligt rejse til den østrigske hovedstad.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook