Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

2. december 1863

  Sverige afviser dansk-svensk alliance

  Længere tids forhandlinger mellem Danmark og Sverige er nu endegyldigt faldet til jorden.

  Tilnærmelsen mellem de to lande har løbende fundet sted i perioden 1860-1863, hvor kong Frederik 7. og kong Karl 15. af Sverige flere gange har mødtes til fortrolige samtaler om et tættere forhold. Da Frederik 7. døde d. 15. november, var Karl 15. fortsat stærkt besluttet på at fortsætte samarbejdet. Dette har nu ændret sig, da den svenske regering på grund af prins Frederik af Augustenborgs krav til hertugdømmerne og Det Tyske Forbunds protest mod Londontraktaten, er bekymret over udsigten til krig. Allerede i slutningen af november trak den svenske gesandt i København grev Hamilton i land, da han til den danske konseilspræsident Hall udtalte, at en alliance ikke længere var bydende nødvendig, da Danmark jo nu kunne få støtte fra de stormagter der havde underskrevet Londontraktaten. Hall svarede på dette d. 27. november i en skrivelse til den svenske udenrigsminister Manderström, hvor han fastholdt ønsket om en traktat og rådede Sverige til at samle sine tropper, så de kunne sendes til Danmark. Manderströms svar på skrivelsen er ankommet til København i dag, og den efterlader ingen tvivl om, at Sverige endegyldigt er trådt væk fra alliancen. Manderström understreger i depechen, at der aldrig var tale om en alliance mellem de to lande, kun om bistand der skulle ydes i meget bestemte tilfælde. Sverige kan ikke støtte Danmark i denne sag, da landet er underskriver at Londontraktaten fra 1852, og dermed direkte involveret i de nuværende politiske begivenheder. Den svenske afvisning er et hårdt slag for Danmark, der efterhånden har mistet alt håb om en allieret i kampen for hertugdømmerne.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook