Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

28. november 1863

  Holsten suspenderes fra Forbundsdagen

  Udvalget der d. 21. november blev nedsat for at afgøre, hvem der havde stemmeret for Holsten i Det Tyske Forbunds forbundsdag, er kommet med sin afgørelse.

  Som tysk len er Holsten repræsenteret i Det Tyske Forbund og de danske regenter har, som hertuger af Holsten, stemmeret på Forbundsdagen. På mødet d. 21. november udtalte flere medlemsstater, at prins Frederik af Augustenborg havde ret til hertugdømmerne og derfor også ret til at stemme på Holstens vegne. Spørgsmålet gik til et udvalg, der i dag er kommet med sin betænkning. Resultatet er hverken faldet ud til Christian 9.s eller prinsens fordel, da udvalget har anbefalet en suspendering af den holstenske stemme, til arvefølgesagen bliver afgjort. Den danske gesandt på Forbundsdagen Johann Dirckinck-Holmfeld har igen protesteret mod at sagen overhovedet diskuteres, men til ingen nytte. Forbundsdagen har her til aften stemt for suspenderingen, så Holsten har indtil videre ingen stemme på Forbundsdagen.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook