Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

21. november 1863

  Holstenske embedsmænd nægter at aflægge ed

  Løsrivelsesbevægelsen syd for Ejderen vokser.

  Som loven forlanger, har regeringen afkrævet at, armeen og embedsmændene aflægger ed til den nye konge. Christian 9. har allerede modtaget armeens ed og takket for den i et brev sendt rundt til alle afdelinger. Ligeledes har embedsmændene i kongeriget og langt de fleste i Slesvig straks afsagt deres ed. Anderledes står det til i Holsten. Her har en stor del af hertugdømmets embedsmænd på et møde besluttet sig for ikke at aflægge eden og dermed støtte Frederik af Augustenborg som ny hertug. 

  Møde i Det Tyske Forbund
  Når hertugdømmerne Slesvig og Holsten nævnes i de udenrigspolitiske forhandlinger eller den offentlige debat, betegnes de oftest bare som hertugdømmerne eller beskrives på en måde, så de virker som fuldstændigt ligestillede områder. Reelt er der nogle væsentlige forskelle mellem de to, da Holsten til forskel fra Slesvig altid har været et tysk len og en del af de tyske statsforbund, der har eksisteret mellem de tyske stater. Holsten var tidligere medlem af Det Tysk-Romerske Rige der blev opløst i 1806 og er nu medlem af Det Tyske Forbund, der blev oprettet i 1816. Det Tyske Forbunds mål er at sikre Tysklands indre og ydre fred, samt værne om de tyske staters selvstændighed. Alle medlemslande har stemmeret på Forbundsdagen. Kong Christian 9. er som hertug af Holsten medlem af Forbundet. På grund af den politiske krise stilles der nu spørgsmål ved Christian 9.s ret til at sende en repræsentant til møderne på Forbundsdagen. Mange af de andre tyske stater støtter Frederik af Augustenborgs ret til hertugdømmerne Slesvig og Holsten og mener derfor, at han bør repræsentere Holsten på Forbundsdagen.

  Spørgsmålet om hvem der skal repræsentere Holsten, har været til debat på dagens møde i Forbundsdagen. Den danske gesandt på mødet Johann Dirckinck-Holmfeld har på det kraftigste protesteret mod, at dette emne overhovedet bliver diskuteret. Afgør Forbundsdagen, at Frederik af Augustenborg skal repræsentere Holsten, anerkender de samtidig officielt hans ret til hertugdømmerne, hvor de indtil nu kun har støttet ham. Dirckinck-Holmfeld har forsøgt at henvise til Londontraktaten af 1852 der fastslår Christian 9.s ret til hertugdømmerne, men da Det Tyske Forbund aldrig har underskrevet traktaten, mener de andre medlemslande ikke, at Forbundet er bundet af den. Det vigtige spørgsmåls afgørelse er blevet henvist til et udvalg, der forventes at komme med sin udtalelse inden for nærmeste fremtid.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook