Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

16. november 1863

  Prinsen af Augustenborg retter henvendelse til Hall

  Bevægelsen for at få prinsen af Augustenborg indsat som hertug over Slesvig og Holsten er efterhånden blevet så stor, at prinsen har svært ved at følge med.

  Den augustenborgske regering forsøger at styre den store folkebevægelse, men uden videre succes, da prinsen reelt ikke har personlighed nok til at træde i karakter overfor de mange mennesker. Lettere er det ikke at balancere mellem dem der ønsker demokratiske reformer i hertugdømmet og det slesvig-holstenske ridderskab, der på ingen måde ønsker at afstå sine rettigheder og privilegier. Prinsen har anerkendt den slesvig-holstenske grundlov, der blev vedtaget i 1848 under Treårskrigen og var meget demokratisk for sin samtid. Den har ikke været gældende siden Treårskrigen og prinsens accept har vakt en del mistænksomhed i de tyske hoffer. Selv om den augustenborgske regering forsøger at ligne en rigtig regering med korrekt diplomatisk opførsel og planer om oprettelsen af egen hær, kan den ikke foretage egentlige regeringshandlinger, da den hverken har et område at regere eller er officielt anerkendt af de andre stater. Det er derfor også begrænset hvad prinsen af Augustenborg opnår med de skrivelser han sender til fremmede regeringer. Den danske konseilspræsident Hall har således modtaget en skrivelse fra prinsen, hvor han opfordrer Danmark til straks at rømme hertugdømmerne. Selv dem der støtter prinsen betragter dette som et uklogt skridt og det forventes ikke, at Hall reagerer på skrivelsen.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook